BYGGMESTER-BEDRIFTEN BESTÅR I DAG AV 5 ANSATTE MED LOKALE HÅNDVERKERE 

Bedriften startet i Trøndelag 1988, og var i mange år et personlig foretak.

01.01.2016 ble dette foretaket omdannet til Tore Antonio Luisa AS.

Fom 01.11.2017 er selskapet fusjonert inn i LUISA BYGG AS

LUISA BYGG AS eies av LUISA HOLDING AS                                                     ANSATTE


THOMAS GRAFF-WANG      97090484

KAI MÄÄTTÄNEN      99310993

TROND RENNEMO      91598515

PETTER SANNES HELGESEN      97640073

TORE ANTONIO LUISA      90668922

daglig leder